In perioada Aprilie-Iunie 2014, s-au desfasurat activitati de executie doar pe contractul CL5, contractul CL6 fiind  finalizate in perioada precedente.

Implementare proiect la sursa.

Lucrarile de executie a noii surse au fost finalizate in perioada precedenta, mai putin rampa de pacura ce face obiectul unui act aditional, restul sursei fiind complet functionala.  Astfel in al doilea  trimestru al anului au fost incepute lucrarile de reabilitare a rampei de pacura in conformitate cu prevederile actului aditional incheiat la finalul anului precedent. Progresul total al contractului, cumulat cu actul aditional din luna decembrie,este de  96,49%. Progresul realizat in trimestru de cca. 0.33% , este departe de cel preconizat de catre antreprenor la semnarea actului aditional, acesta preconizand la finele lunii Iunie un progres total cumulat de 97,82%. Aceast progres slab este cauzat in parte si de sovaiala beneficiarului cu privire la oportunitatea suplimentarii valorii investitiei, sovaieli cauzate la randul lor de refuzul AM POS Mediu de recunoastere a eligibilitatii cheltuielilor. De altfel la finalul lunii Iunie Antreprenorul a  suspendat lucrarile urmare a cererii beneficiarului in  acest sens, urmand ca in perioada urmatoare sa identifice solutii de reabilitare a rampei de pacura in varianta initiala, fara decontaminarea zonei si fara inlocuirea instalatiilor deteriorate care au produs contaminarea cu pacura.

 

Implementare proiect reabilitare retele termoficare.

Lucrarile aferente contractului sunt finalizate in procent de 100%. In perioada raportata s-au efectuat activitati specifice perioadei de notificare a defectelor, ocazie cu care s-au constatat o serie de defectiuni care vor trebui remediate pina in luna septembrie. 

 

Implementare proiect la sursa CET Botoşani.

Antreprenorul nu  s-a incadrat in graficul de executie asumat, odata cu semnarea actului aditional.

In perioada analizata, Aprilie-Iunie 2014,  au inceput lucrarile la rampa de pacura, prin extragerea slamului din canalul colector si  decontaminarea acestuia. Astfel au fost finalizate lucrarile de demontare a colectorului de abur si a suportilor aferenti, de desfacere a dalelor de pe canalul colector si decontaminarea partiala a acestuia precum si lucrari de  extragere a slamului din canalul colector si neutralizarea partiala a acestuia.Deasemenea sa fost finalizata decontaminarea la suprafata a canalului din beton,  si o buna parte din colectorul de pacura a fost demontata si neutralizata. In prezent ca urmare a suspendarii lucrarilor pe amplasament se mai regasesc cca 100T de slam care nu a fost predat spre neutralizare si cca 60m din colectorul metalic care nu a fost inca demontat.

Progresul  total al contractului, rezultat din analiza situatiei existente (PV receptie si act aditional) este de 96,49%,  in intarziere cu cca. 1,33% fata de progresul asumat in luna decembrie a anului 2013. 

 

Implementare proiect reabilitare retele de termoficare in Municipiul Botosani

CL6 – Implementare proiect reabilitare retele termoficare.

Lucrarile aferente contractului sunt finalizate in procent de 100%.
Au fost efectuate masuratorile in teren pentru stabilirea indeplinirii parametrilor asumati, iar comisiade receptie a constata ca sunt indeplinite conditiile legale, prevazute de HG273/1994 pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, intocmindu-se astfel in data de 14.10.2014 procesul verbal cu numarul nr. 24120. In prezent investitia se aflain perioada de notificare a defectelor, ocazie cu care au fost facute verificari in vederea stabilirii aparitiei unor defectiuni, defectiunile constate fiind inaintate catre antreprenor spre remediere.

 

Data de finalizare a proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficientei energetice”,  finantat prin POS Mediu devine 31.12.2014 ca urmare a prelungirii duratei de executie a lucrarilor pentru contractul "Implementare proiect la sursa CET Botosani". Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu afecteaza functionarea echipamentelor la noua sursa care este deja in al doilea an de functionare.      

 

RETELE – contract finalizat 100%, se afla in perioada de DNP

Cod Obiect

Denumire Obiect

STADIU FIZIC

Lungimi de trasee [m]

Propus SF

Realizat

RETELE TERMICE DE TRANSPORT - RTP

 A1

 CET - CI - CII-1

 

100%

 A2

 PT LUNA

 

100%

 A3

 PT RANDUNICA

 

100%

 A4

 PT DIRECTIA MUNCII

 

100%

 A5

 PT GRIVITA 5,6 + TINERETULUI 1+2

 

100%

 A6

 PT GRIVITA 7

 

100%

 A7

 PT SAVENI 2

 

100%

 A8

 PT MIORITA

 

100%

 A9

 PT CASTEL

 

100%

 A10

 PT TEILOR 1

 

100%

 A11

 PT TEILOR 2,3

 

100%

 A12

 PT PACEA 1

 

100%

 A13

 PT CORNISA + PT EMINESCU 2

 

100%

 A14

 PT O.BANCILA 2, 3

 

100%

 A15

 PT PACEA 2

 

100%

 A16

 PT PACEA 3

 

100%

 A17

 PT ROTUNDA

 

100%

 A18

 PT BUCOVINA

 

100%

 A19

 PT VICTORIA 3

 

100%

 A20

 PT ZORILOR

 

100%

 A21

 PT MARCHIAN 1, 2 + O.BANCILA 1

 

100%

 A22

 PT ELECTRICA

 

100%

 Total retele transport - RTP

 

100%

 

 

 

 

 

RETELE TERMICE DISTRIBUTIE-RTS

 B1

 PT PACEA 1

 

100%

 B2

 PT O. BANCILA 1

 

100%

 B3

 PT VICTORIA 2

 

100%

 B4

 PT ZORILOR

 

100%

 B5

 PT GRIVITA 7

 

100%

 B6

 PT O. BANCILA 2

 

100%

 B7

 PT VICTORIA 3

 

100%

 B8

 PT LUNA

 

100%

 B9

 PT MARCHIAN 1

 

100%

 B10

 PT GRIVITA 1

 

100%

 Total retele distributie - RTS

 

100%

Indicator

UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată

 

Stadiu fizic  realizat

%

Raportare precedentă

În perioada raportării

Cumulat

Rest de realizat

UM

Reabilitare retele de transport al agentului termic

km

6,53

6,191

0,463

6,654

-0,124

101,89%

Reabilitare retele de distributie a agentului termic

km

14,312

10,697

3,523

14,220

0,092

99,36%

 

SURSA – contract finalizat 97,04

Indicator

UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată

 

Stadiu fizic  realizat

%

Raportare precedentă

În perioada raportării

Cumulat

Rest de realizat

UM

Motoare termice 2 x 4 MWe + instalatii de recuperare a caldurii 2 x 3 Gcal/h (2 x 3,5 MWt)

buc

2

2

0

2

0

100%

Cazane de apa fierbinte 2 x 45 Gcal/h (2 x 52,5 MWt)

buc

2

2

0

2

0

100%

Reabilitarea si modernizarea sistemelor auxiliare existente

  • Reabilitarea sistemului de alimentare cu combustibil

buc

1

0

0

0

1

  • Reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrica

buc

1

0

1

1

0

100%

  • Reabilitarea statiei de tratare a ape

buc

1

0

1

1

0

100%

  • Reabilitarea statiei de pompare

buc

1

0

1

1

0

100%

  • Reabilitarea statiei electrice

buc

1

0

1

1

0

100%

  • Reabilitarea camerei de comanda si control

buc

1

0

1

1

0

100%

 

Referitor contract „Implementare proiect la sursa CET Botosani” progresul total al contractului este de 96,26%, din care 2,40% in perioada ianuarie-martie 2013 .
Avand in vedere conditiile climatice din aceasta iarna, care s-au prelungit si in luna martie, au stagnat atat lucrarile de constructii exterioare, datorita temperaturilor exterioare, cat si lucrarile de finisaje interioare, datorita realizarii probelor si a functionarii motoarelor termice si a cazanelor de aburi, CAF SI CAB.

Referitor contract „Implementare proiect reabilitare retele de termoficare in municipiul Botosani” progresul total al contractului este de 84%, din care 4,95% in perioada ianuarie-martie 2013, inregistrandu-se in aceasta perioada o intarziere de 13,41%. Au fost realizate lucrari la retele termice de transport si retele termice de distributie care au constat in:

- Lucrari de terasamente (desfaceri);
- Demontari conducte existente;
- Montaj conducte (preizolate, incalzire, ACC, recirculare ACC);
- Constructii;
- Lucrari de terasamente (refaceri).

Situatia lucrarilor pentru obiectivele aflate in lucru la 31 martie 2013:

Retele termice de transport

- Directia Muncii – lucrari de refacere imbracaminte
- Pacea 1–  lucrari de  desfaceri si montaj conducte
- Eminescu 2/ Cornisa – lucrari de refacere imbracaminte
- O.Bancila 2,3 – lucrari de  refacere imbracaminte

Retele termice de distributie

- Pacea 1 – lucrari de desfaceri
- O.Bancila 1 – lucrari de  desfaceri, montaj conducte, sistem semnalizare
- Victoria 2 – lucrari de  refacere imbracaminte
- O.Bancila 2 – lucrari de  desfaceri si montaj conducte
- Victoria 3 – lucrari de desfaceri si montaj conducte
- Marchian 1 – lucrari de  desfaceri si montaj conducte
- Grivita 1 - lucrari de  refacere imbracaminte

In luna februarie 2013 s-au desfasurat lucrari pe ambele contracte fara intreruperi. Referitor la contractul „Implementare proiect la sursa CET”, conform raportului inginerului din luna februarie 2013, lucrarile sunt realizate in procent de 95% iar in ceea ce priveste Contractul „Implementare proiect reabilitare retele de termoficare” stadiul este de 82%.

Lucrarile in cadrul contractului „Implementare proiect la sursa CET” se afla usor in intarzier,  la nivelul lunii februarie 2013 stadiul fizic pe obiecte se prezinta astfel:
- Obiect 1-Statie motoare termice, au fost realizate lucrari de arhitectura, rezistenta instalatii sanitare, instalatii de ventilare si incalzire,instalatii electrice,instalatii tehnolologice in procent de 100%
- Obiect 2-Cazane apa fierbinte si relocare cazan abur, au fost  realizate lucrari de rezistenta, instalatii tehnologice,instalatii electrice si automatizare in procent de 100%
- Obiect 3-Sisteme auxiliare 100%
- Obiect 4-Sisteme alimentare gaze naturale 100%
- Obiect 5-Statie pompe termoficare, se lucreaza la automatizare
- Obiect 6-Statie tratare chimica a apei, se lucreaza la automatizare
- Obiect 7-Statie tratare ape uzate, obiect in lucru –realizat 50%
- Obiect 8-Retele termice si tehniologice in incinta 100%
- Obiect 9-Lucrari hidrotehnice 100%
- Obiect 10-Sisteme tehnologice electrice 100%
- Obiect 11-Camera de comanda 100%
- Obiect 12-Instalatii curenti slabi 100%
- Obiect 13-Gospodarie de pacura 100%

Lucrarile in cadrul contractului „Implementare proiect reabilitare retele de termoficare” sunt intarziate datorita conditiilor meteo nefavorabile, stadiul lucrarilor pe fiecare obiectiv  la nivelul lunii februarie este detaliat in cele ce urmeaza:
- Obiectiv CET, se executa lucrari de constructii/montaj
- Obiectiv  Luna finalizat
- Obiectiv  Randunica finalizat
- Obiectiv  Directia Muncii in lucru
- Obiectiv  Tineretului/Grivita finalizat
- Obiectiv  Grivita 7 finalizat
- Obiectiv  Saveni 2 finalizat
- Obiectiv  Miorita finalizat
- Obiectiv  Castel finalizat
- Obiectiv Teilor finalizat
- Obiectiv Eminescu 2/Cornisa, se lucreaza la refacere imbracaminte
- Obiectiv O.Bancila 2,3, se lucreaza la refacere imbracaminte
- Obiectiv Pacea 2 finalizat
- Obiectiv Pacea 3 finalizat
- Obiectiv Zorilor finalizat
- Obiectiv Marchian 1,2/Bancila 1 finalizat
- Obiectiv Electrica finalizat
- Obiectiv Pacea 1 neinceput
- Obiectiv Bancila 1 in lucru
- Obiectiv Victoria 2, se lucreaza la refacere imbracaminte
- Obiectiv Victoria 3 in lucru
- Obiectiv Marchian 1 in lucru
- Obiectiv Grivita 1 in lucru

Page 2 of 3

Proiect de aproape 150 de milioane de le…

in 15 decembrie 2015, in sala de sedinte a Consiliului Local al municipiul Botosani, a avut loc conf...

Reprezentantii Bancii Mondiale in vizita…

In cursul zilei de vineri, 17 Octombrie 2014, la institutia Primarului municipiului Botosani a sosit...

Vizita ministrului Mediului, Rovana Plum…

 10 octombrie 2013,  Rovana Plumb s-a arătat extrem de încântată de investiția de la Boto...

Aparitii presa

Vizita reprezentantilor IFC (Banca Mondiala) la Botosani 6 oct 2014: Botosanenii racordati la sis...

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro